9. kolo/finále - Detská tour Petra Sagana

calendar_today 25.09.2016
format_list_numbered 9. kolo - Detská Tour Petra Sagana
sell MTB - děti
place Súľov (Slovensko)
mail Peter Zanicky, PeterZanicky
Táto akcia sa už konala.
Páčila sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára
MTBIKER odporúča 9. kolo/finále - Detská tour Petra Sagana
Sme mediálnym partnerom akcie.

9.kolo - Súľov

Organizátor a usporiadateľ
Cyklistická Detská tour, SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná a Obec Súľov - Hradná

Dátum konania súťaže
25. septembra 2016 /nedeľa/

Presné miesto štartu a cieľa
Súľov - Lúka pod skalami

Trate
Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií a súťažného poriadku Detskej tour.

Čas štartu
Kategória baby štart 10.30 hod. ostatné kategórie následne až po starších žiakov.

Miesto a čas prezentácie
Súľov - Koliba pod skalami
24. septembra 16.00 hod. – 17.30 hod.
25. septembra 8.00 hod. – 09.45 hod.

Prihlásenie
Cez online prihlasovací systém, ktorý nájdete vľavo v rohu. Online prihlasovanie do 23. septembra do 12. hod., následne možné prihlásenie už len priamo pri prezentácií.

Prihlásiť sa na súťaž je možné aj v deň konania podujatia na prezentácii, nutné je však prísť s dostatočným predstihom.. Všetci vopred online prihlásení súťažiaci budú na záverečnom kole Detskej tour zaradení do zlosovania o ceny od partnera súťaže.

Radenie do štartovacieho koridoru:
Vo finálovom kole bude prvých 15 pretekárov v celkovom poradí v kategórií Mikro až Mini (dievčatá aj chlapci) radení prednostne, ostatní podľa poradia pridelenia štartového čísla na prezentácií.
Priebežné poradie nájdete na detskatour.sk.

Toto pravidlo neplatí pre kategóriu Baby, Mladší žiaci –čky, starší žiaci – čky (kategória od mladších žiakov prednostne len prví traja ako na predchádzajúcich kolách)...
Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade,že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu, musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom), prípadne kartičkami poistenca štartujúcich.

Kategórie

 • Baby -> 2012 a viac
 • Mikro -> 2010 - 2011
 • Mili -> 2008 - 2009
 • Mini -> 2006 - 2007
 • Mladší žiaci/čky -> 2004 - 2005
 • Starší žiaci/čky -> 2002 - 2003

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť.

Program
Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny program, ktorý zabezpečuje organizátor podujatia.

Štartovné

 • 0 € - kategória baby
 • 1 € - kategória mikro až starší žiaci

Ceny
Každý účastník obdrží plagát Petra Sagana.
Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci.
Kategória Mikro až Starší žiaci, prví traja v každej kategórií obdržia plaketu a medaile Petra Sagana.
Každý účastník finálového kola obdrží účastnícku medailu.

Bodovanie Detskej tour
Bodovanie DTPS pre rok 2016. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 30 a viac súťažiacich, tak boduje prvých 20 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 25 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 19, tretí 18 až po dvadsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. Do konečného bodovania sa započítava 7 najlepších výsledkov (pri účasti na všetkých kolách DTPS sa nezapočítava kolo, kde účastník získal najmenej bodov). Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek pretekára

Trate Detskej Tour

Doporučené sú nasledovne pre dané kategórie :
 • Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty
 • Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 4 – 7 minút
 • Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 8 – 12 minút
 • Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas: 12 – 15 minút
 • Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút
 • Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 35 minút


Podmienky účasti
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie "baby" je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel. Cyklistická prilba je povinná.

Ubytovanie
Pre účastníkov odporúčame: cyklotour.sk/sk/ubytovanie.

Iné
a) Detská tour sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor
vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na
www.detskatour.sk.
b) Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
c) Deťom odporúčame lekársku prehliadku.
d) Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
e) Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky.
f) Súťaž sa riadi týmito pravidlami prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej tour, viď http://detskatour.sk/sutazny-poriadok-dtps-2016/
keyboard_arrow_up